Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om och ifrån Mörrumsåns vattenråd

Nyheter

Dags för stämma

Huseby bruk

Välkommen på stämma och efterföljande studiebesök på Huseby bruk! På Huseby bruk pågår en storsatsning på ett kunskapscenter för skog, trä och vatten. Växjö och Alvesta kommuner bidrar med pengar till satsningen för att stärka Huseby bruk som ett attraktivt besöksmål i Kronobergs län. På kunskapscentret vill man väcka nyfikenhet och synliggöra forskning på ett visuellt och unikt sätt. Först ut är tre forskare som forskar kring medicinrester i vattnet, korslimmat trä och det expansiva trädet. Läs mer om Huseby bruk samt skog och vatten här:

https://www.husebybruk.se


Plats och tid för stämma:
9 maj kl 9.30-15.30
Huseby bruk, Grimslöv

Anmälan och program har skickats ut till alla medlemmar.

Hösthälsningar

Hösten känns oftast som en nystart när semester byts ut mot vardag igen. För mig är det verkligen en nystart och som ny sekreterare i vattenrådet har jag mycket spännande att se fram emot. Jag har redan hunnit bli inspirerad av alla de idéer och projekt som finns i vattenrådet. Vatten ligger mig varmt om hjärtat och jag ser fram emot att arbeta med vattenrådet och att träffa er alla!

Hösten är här och de vackra höstfärgerna piggar upp nu när vi går mot mörkare tider. Vi lämnar en sommar då nyheterna om allvarlig vattenbrist i olika delar av Europa har avlöst varandra. Även i Sverige har vi känt av torkan med låga vattennivåer i sjöar och vattendrag. Men sammantaget har det här året varit något bättre än de föregående. Mörrumsån har klarat sig bra, det rika antalet sjöar i avrinningsområdet hjälper till att hålla kvar vatten i landskapet. Positivt är att fler börjar se värdet av vårt gemensamma vatten och att vattenfrågan nu diskuteras på alla nivåer i samhället. Nu får vi bara hoppas på en regnig höst som kan fylla på våra vatten igen. Men helst bara nattetid så att vi kan gå ut och njuta av höstsolen!

Stämma

Igår (30 maj) hade vi stämma. En fysisk stämma på utsatt tid! Äntligen är livet tillbaka ungefär som vanligt!
Vi träffades på Södra Hoka stiftsgård och fick recipientkontrollen för 2021 presenterad för oss. Sammanfattat kan man säga att huvudfåran i Mörrumsån mår bra men i biflödena finns det åtgärdsbehov för försurning och näringsämnen. Och för slutrecipienten Östersjön finns självklart ett behov av minskad näringstillförsel. Alla behöver vi göra vad vi kan för att minska belastningen på vårt vatten. Har du en projektidé så kontakta oss gärna!

Efter stämman besökte vi Marieberg. Vattenkraftverket i Marieberg har rivits ut för biotopsvårdande åtgärder. När dammen togs bort fick man en åsträcka med strömmande vatten vilket leder till artrika miljöer. De arter som trivs i strömmande vatten trivs inte i stillastående vatten och tvärtom. Vandrande fisk trivs i strömmande vatten. Det som gör Marieberg särskilt intressant är att dammen ligger längst ner mot havet. Alla arter måste förbi här. Kraftverket är dessutom litet och mer än hundra år gammalt så produktionsbortfallet blir relativt begränsat.
Tack Johan Tielman på Fortum för det fina studiebesöket.
Mer om projektet i Marieberg kan ni höra här:
Verdens fiskevandringsdag 21. mai 2022 – YouTube (52:46 in i klippet).

Äntligen dags för stämma!

Som vi har längtat! Att äntligen få ses fysiskt för en stämma och efterföljande studiebesök vid det utrivna vattenkraftverket i Marieberg. Utrivningen tillgängliggör nya reproduktionsområden samt förstärker effekten av redan genomförda åtgärder i Mörrumsån, med bland annat omlöp förbi Hemsjö Övre och Nedre kraftverk. Det är en åtgärd helt i linje med den nationella planen för miljöåtgärder inom vattenkraft som ger stor miljönytta till ett begränsat bortfall av förnybar elproduktion. Den tillkommande strömsträckan ger nya lek- och uppväxtområden för framtidens lax. Det är ett gemensamt projekt mellan Uniper, Länsstyrelsen i Blekinge län, Sveaskog och Karlshamns kommun. Projektet är även en del av ett större EU-projekt, LIFE Connects.

Plats och tid för stämma:
30 maj kl 9-15
Stiftsgården Södra Hoka, Asarum

Anmälan samt program skickas ut inom kort.

God jul och gott nytt år!

Det börjar nalkas julledighet för många av oss och igår fick vi en ganska oönskad julklapp med nya restriktioner. Det har varit ett år som återigen har påverkat oss i form av att vi inte har kunnat ses fysiskt i någon större omfattning och medlemsaktiviteterna har uteblivit.

Men trots kraftiga begränsningar har vattenrådets arbete rullat på starkt. Vi har fortsatt med vår PFAS-utredning i fisk som lyckligtvis i våra testade lokaler (Helgasjön och Åsnen) endast påvisade låg halter, flera skolprojekt har lärt och förhoppningsvis inspirerat barn till ett vattenintresse, vi har besökt Gransholm och studerat deras vattenkraftverk och resultat från provfisken håller på att digitaliseras för att bara nämna några insatser vi har gjort under året.

Vi har också många nya styrelsemedlemmar som har ett genuint intresse för Mörrumsån och redan nu duggar projektidéerna för 2022 starkt. Har du en projektidé så kontakta Ida (sekreterare) eller Nils (ordförande).

Nu tar vi julledigt, äter god julmat, njuter av släkt och vänners närvaro så syns vi 2022!

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

En efterlängtad stämma

24 augusti 2021 fick vi äntligen ses fysiskt för en försenad stämma. Under mina fem år som sekreterare har vi aldrig varit så många deltagare på en stämma, så många att vi tillochmed fick byta lokal för att få plats!

Vi fick utöver stämman, en genomgång av Mörrumsåns status och läge av Håkan från SGS samt ett intressant besök på Gransholms bruk, kraftstation och Gransholms gård. Tack Per och Patrik för er rundvisning!

Mörrumsåns vattenråd har för år 2021-2022 en ny verksamhetsplan. Vi har trots pandemin genomfört och deltagit i många projekt och nu ser vi fram emot att få sjösätta (!) vår nya verksamhetsplan!

Ha en bra sensommar och njut av vårt vatten!

Trevlig sommar

Vilken vår det har varit! Hopp om en normal vår slogs tillbaka av en ny våg av pandemin. Men med vaccination och nedgång i smittspridningen så ser vi nu ljuset i tunneln! Vilket innebär att vi kommer ha en riktig, fysisk stämma efter sommaren.
24 augusti ses vi kl 9.00 på Villa Gransholm! Anmälan sker till ida.lidholt@vaxjo.se

Ett projekt har också avslutats. Elever i förskoleklass på Hästarydsskolan i Karlshamn har under ett års tid haft temaarbetet för att eleverna ska upptäcka de olika skiftningar som sker under de olika årstiderna runt och i Mörrumsån. Syftet har varit att väcka och ta tillvara elevernas nyfikenhet till det vattendrag som finns i närmiljön. Läs mer om projektet och kolla på deras fina film under fliken ”Projekt” -> ”Skolprojekt vattenfilm”

Flyttad stämma

Våren 2021 har varit lika uppochner som i stort sett hela 2020 var. Men i Mörrumsåns vattenråd jobbar vi på trots allt och håller distans genom digitala styrelsemöten. Vi börjar dock sakna varandra och det fysiska mötet med att kunna se varandra i ögonen i verkligheten och har därför bestämt oss för att skjuta på stämman från det sedvanliga maj till augusti. Vi hoppas genom detta att kunna ha ett fysiskt möte och studiebesök. Slutgiltigt beslut tas dock längre fram hur genomförandet ska ske. Hur som helst så är datumen satt, vare sig det blir fysiskt eller digitalt, till 24 augusti.

Vi hoppas då på stor uppslutning och att vi kan komma ur pandemin med rekordfart och många projekt för vårt vattens skull!

God jul och gott nytt år!

Det behöver ju inte ens nämnas att året har varit synnerligen annorlunda och snäppet tråkigare utan att kunna ses fysiskt. Stämman var i år digital via mail och styrelsemötena har varit färre och med stor del av ledamöterna uppkopplade via Teams. Även nästa år kommer att inledas på samma sätt. Men trots detta har mycket skett i hos vattenrådet i år.

Vi har välkomnat flera nya ledamöter till styrelsen och färdigställt upphandlingen av den samordnade recipientkontrollen. Även fortsättningsvis kommer vårt vatten att provtas av Synlab.
Tingsryds kommun jobbar aktivt med att begränsa spridningen av sjögull och detta arbete är vattenrådet med och finansierar. Läs mer om projektet här. 
Tillsammans med Småland Airport så har vi provtagit PFAS i fisk i Helgasjön. Här pågår fortfarande analys av resultatet.
Utöver egna projekt så uppmuntrar vi medlemmar att komma med egna projektidéer som vi kan stötta. En fiskvårdsområdesförening som är aktiv i att ta hand om sitt vatten är Dansjön Furen. Där har vi beviljat stöd för att bygga risvasar för att utöka skyddsmöjligheterna för rovfiskarnas ettårsyngel. Tillsammans har vi även sökt LOVA-medel, som har blivit beviljat, för att köpa in fiskvårdsredskap för att själva kunna genomföra reduktionsfiske.
Även tre skolor (från förskola till högstadiet) har beviljats bidrag för att öka intresset och kunskapen hos eleverna om vatten. En god vattenförvaltning börjar med kunskap och intresse och det väcker man i tidig ålder!

Jättekul att intresset för vattenfrågan är så stor och med så olika angreppssätt! Vi uppmuntrar fler egna idéer och tar gärna emot ansökningar om bidrag från vattenrådet för att stötta er i ert lokala vattenarbete!

Nu önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas på många fler vattenprojekt under 2021!