Blog

Stämma

Igår (30 maj) hade vi stämma. En fysisk stämma på utsatt tid! Äntligen är livet tillbaka ungefär som vanligt!
Vi träffades på Södra Hoka stiftsgård och fick recipientkontrollen för 2021 presenterad för oss. Sammanfattat kan man säga att huvudfåran i Mörrumsån mår bra men i biflödena finns det åtgärdsbehov för försurning och näringsämnen. Och för slutrecipienten Östersjön finns självklart ett behov av minskad näringstillförsel. Alla behöver vi göra vad vi kan för att minska belastningen på vårt vatten. Har du en projektidé så kontakta oss gärna!

Efter stämman besökte vi Marieberg. Vattenkraftverket i Marieberg har rivits ut för biotopsvårdande åtgärder. När dammen togs bort fick man en åsträcka med strömmande vatten vilket leder till artrika miljöer. De arter som trivs i strömmande vatten trivs inte i stillastående vatten och tvärtom. Vandrande fisk trivs i strömmande vatten. Det som gör Marieberg särskilt intressant är att dammen ligger längst ner mot havet. Alla arter måste förbi här. Kraftverket är dessutom litet och mer än hundra år gammalt så produktionsbortfallet blir relativt begränsat.
Tack Johan Tielman på Fortum för det fina studiebesöket.
Mer om projektet i Marieberg kan ni höra här:
Verdens fiskevandringsdag 21. mai 2022 – YouTube (52:46 in i klippet).