I Mörrumsån finns ett stort antal fiskarter och fisket har historiskt varit av stor betydelse för människor som levt runt avrinningsområdet. Fisket efter lax i Mörrumsåns södra delar beskrivs redan 1231 i Valdemar II:s jordebok! 

Totalt simmar drygt 20 olika fiskarter i avrinningsområdet och det erbjuds stor variation i fisket. I vattenrådet är flera fiskevårdsområden medlem. Till höger är de listade och du är välkommen att läsa mer om vad som gäller hos dem på deras respektive sida. 

 • Drevsjön och Övrasjön FVOF
 • Furen Dansjön FVOF
 • Helgasjön FVOF
 • Helige å FVOF
 • Hönshyletfjorden FVOF
 • Mörrums Kronlaxfiske
 • Norrsjön FVOF
 • Salen FVOF
 • Spånen FVOF
 • Toftasjön FVOF
 • Växjösjöarna FVOF
 • Åsnen FVOF
 • Örkens FVOF