Blog

Nya projekt under hösten :)

Året börjar lida mot sitt slut men vi i Mörrumsåns vattenråd jobbar på för fullt med våra projekt. I höst har vi stöttat skolungdom vid Pär Lagerkvistskolan för att producera en tidning på engelska. Vår ordförande Nils Posse har intervjuats av en elev där han har berättat om vattenrådet, vårt arbete och betydelse för vattnet. Snart komemr ni att kunna läsa intervjun här på vår hemsida.

Parallellt arbetar vi även med att provta fisk i Helgasjön och analysera den med avseende på PFAS. PFAS är ett ämne som är i hetluften efter upptäckten på i princip alla våra flygplatser runt om i Sverige. PFAS har funnits i brandsläckningsskum och det vi ser idag är till stor del gamla synder. Vi vill veta hur vår fisk kan tänkas ackumulera PFAS. Fortsättning följer kring detta arbetet.

Har du idéer om vilka projekt Mörrumsåns vattenråd skulle kunna driva eller vara projektpartner så kontakta Ida eller Nils (se fliken kontakt).