Blog

Föreningsstämma 2024 genomförd!

Mörrumsåns vattenråd genomförde ordinarie föreningsstämma 2024 den 17 maj på Södra Cell Mörrum. Nu är protokollet klart och digitalt signerat/godkänt och finns under menyraden för ”Mörrums Vattenråd/Organisation/stadgar och protokoll”. Stämman genomfördes enligt rutin men efteråt blev det ”dramatiskt” då larmsirenen för total utrymning på Södra Cell Mörrum gick igång. Efter ett tag var läget under kontroll på anläggningen och det efterföljande konstituerande styrelsemötet kunde avhållas med papper och penna på parkeringen. Vilket också fungerar!