Kontakt

Ordförande: Otto Lindlöf
otto.lindlof@vaxjo.se

Sekreterare: Måns Lindell
mans.lindell@vaxjo.se
tel. 0701-449726

Åtgärdssamordnare: Erik Melin

erik.melin@vaxjo.se

tel: 0701-449688

Postadress:
c/o Måns Lindell
Växjö kommun
Strategi och Planeringskontoret
Box 1221
351 12 Växjö

Styrelsen består av:

Otto Lindlöf, ordf. Växjö kommun
Nils Posse, v ordf. Bergqvara gård

Britt Kilsäter, Karlshamns kommun

Johnny Haraldsson, Alvesta kommun
Rolf Persson, Olofströms kommun
Lennart Karlsson, Tingsryds kommun
Jan Johansson, Vetlanda kommun

Leif Andersson, Uppvidinge kommun
Stefan Runesson, LRF
Mats Johnsson, Furen Dansjön FVOF
Hanna Nilsson, Södra Skog
Nilla Dahlin, Södra Cell
Frank Gunnarsson, Barsbro Kraft AB
Dahn Delsmo (ers), Alvesta kommun
Morgan Tuvgren Fors (ers), Smaland Airport AB
Lena Wibroe (ers), Växjö kommun
Maria Johansson (ers), Sydkraft Hydropower AB
Charlott Lorentzen (ers), Karlshamns kommun

Karolin Mattsson (ers) Olofströms kommun