Blog

God jul och gott nytt år!

Det behöver ju inte ens nämnas att året har varit synnerligen annorlunda och snäppet tråkigare utan att kunna ses fysiskt. Stämman var i år digital via mail och styrelsemötena har varit färre och med stor del av ledamöterna uppkopplade via Teams. Även nästa år kommer att inledas på samma sätt. Men trots detta har mycket skett i hos vattenrådet i år.

Vi har välkomnat flera nya ledamöter till styrelsen och färdigställt upphandlingen av den samordnade recipientkontrollen. Även fortsättningsvis kommer vårt vatten att provtas av Synlab.
Tingsryds kommun jobbar aktivt med att begränsa spridningen av sjögull och detta arbete är vattenrådet med och finansierar. Läs mer om projektet här. 
Tillsammans med Småland Airport så har vi provtagit PFAS i fisk i Helgasjön. Här pågår fortfarande analys av resultatet.
Utöver egna projekt så uppmuntrar vi medlemmar att komma med egna projektidéer som vi kan stötta. En fiskvårdsområdesförening som är aktiv i att ta hand om sitt vatten är Dansjön Furen. Där har vi beviljat stöd för att bygga risvasar för att utöka skyddsmöjligheterna för rovfiskarnas ettårsyngel. Tillsammans har vi även sökt LOVA-medel, som har blivit beviljat, för att köpa in fiskvårdsredskap för att själva kunna genomföra reduktionsfiske.
Även tre skolor (från förskola till högstadiet) har beviljats bidrag för att öka intresset och kunskapen hos eleverna om vatten. En god vattenförvaltning börjar med kunskap och intresse och det väcker man i tidig ålder!

Jättekul att intresset för vattenfrågan är så stor och med så olika angreppssätt! Vi uppmuntrar fler egna idéer och tar gärna emot ansökningar om bidrag från vattenrådet för att stötta er i ert lokala vattenarbete!

Nu önskar vi alla en god jul och ett gott nytt år och hoppas på många fler vattenprojekt under 2021!