Blog

Trevlig sommar

Vilken vår det har varit! Hopp om en normal vår slogs tillbaka av en ny våg av pandemin. Men med vaccination och nedgång i smittspridningen så ser vi nu ljuset i tunneln! Vilket innebär att vi kommer ha en riktig, fysisk stämma efter sommaren.
24 augusti ses vi kl 9.00 på Villa Gransholm! Anmälan sker till ida.lidholt@vaxjo.se

Ett projekt har också avslutats. Elever i förskoleklass på Hästarydsskolan i Karlshamn har under ett års tid haft temaarbetet för att eleverna ska upptäcka de olika skiftningar som sker under de olika årstiderna runt och i Mörrumsån. Syftet har varit att väcka och ta tillvara elevernas nyfikenhet till det vattendrag som finns i närmiljön. Läs mer om projektet och kolla på deras fina film under fliken ”Projekt” -> ”Skolprojekt vattenfilm”