Vattenkraften är en förnybar och i stort sett utsläppsfri energikälla och bidrar till flera av Sveriges klimatmål. Vattenkraften är reglerbar och är bra för att balansera elproduktionen och möta tillfälliga toppar i elkonsumtionen. Vattenkraften i Sverige producerar under ett normal ungefär 65 terawattimmar och står enligt energimyndigheten för ca 45% av Sveriges elproduktion. Totalt finns cirka 2100 vattenkraftverk i Sverige och det finns idag 30 elproducerande vattenkraftverk inom Mörrumsåns avrinningsområde. Vattenkraften i avrinningsområdet producerar under ett normalår ungefär 0,08 terawattimmar (data från inrapportering i samband med NAP).

Under 2024 är vattenkraften i Mörrumsåns avrinningsområde uppe i den n
ationella planen för moderna miljövillkor för vattenkraftverk (NAP), mer om det går att läsa här. Idag finns i avrinningsområdet 79 dämmen registrerade hos SMHI, dessa dämmen miljöanpassas utanför NAP.

 

 

Åby 17 maj 2020

 

Denna sida är under uppbyggnad