Vattenkvalitén i Mörrumsåns avrinningsområde kontrolleras kontinuerligt genom den Samordnare recipientkontrollen (SRK). Reciepentkontrollen genomförs på uppdrag av Vattenrådet med målet att ge underlag som kan användas till utvärdering, planering och utförande av miljöförbättrande och miljöskyddande åtgärder. I SRK åskådliggörs större ämnestransporter, belastningar, utvecklingstendenser och effekter av föroreningsutsläpp och andra ingrepp i naturen.

I SRK provtas 51 platser, och det provtas efter bland annat försurning, syrenivåer, näringsämnen, grumlighet, metallhalter, växtplankton och bottenfauna. Resultatet redovisas årligen i en rapport som går att hitta här.  De 51 provtagningsplatserna är utspridda över avrinningsområdet och provtas upp till en gång per månad.

 
NrNamnX-koordY-koord
344Aggåns mynning i Åsnen62805381441769
178Arabyviken (Helgasjön)63090871436056
318Bergunda kanal63046801435233
101Boskvarnasjöns utlopp63448401459836
400Bostorpsån Näsbykvarn63169261462456
426Drättningesjöns utlopp i Örken63259811453655
219Forsbacka62277181434497
139Helgasjöns utlopp Bergsnäs63070561435681
305Innaren (Rottneån)63195001447500
438Kavleåns mynning63214221437480
143Kråkesjöns utlopp63053901430815
351Lekarydsån, mynning i Salen63089461424317
322Lekarydsån, uppstr Dansjön63171921425176
110Madkrokens utlopp63281911454947
316Norra Bergundasjön63046791436188
107Norrsjöns utlopp63315181459753
329Obyån, Kojtasjöns inlopp62953481418803
350Obyån, mynning i Salen63002731422170
333Opparydsbäcken (vid Grimslöv)62945701423578
147Os63018751425347
478Ramkvillaåns mynning63424571448369
148Salen längst norrut63080001424000
151Salen norra delen ut63045131423625
150BSalen norra delen, ny63052341423968
152Salen södra delen63002001424100
154Salens utlopp, Huseby62953001425639
327Skaddeån, mynning i Salen63075801423143
343Skyeån nedströms Ingelstad62888141444540
315Sundet63040811436636
213Svängsta62373001435900
313Södra Bergundasjön63027651437660
175Sörabysjöns utlopp63249701443384
342Torsjöns utlopp62913611446085
468Trummen mitt63042801440340
429Trummen utlopp63044901439926
436Tävelsåsbäcken vid St Trängslet62907321439768
118Vartorp63276961447014
432Vederslövsåns mynning i Åsnen62856071434621
469Växjösjön mitt63050001439500
430BVäxjösjön utlopp63046781438826
464Yttre kanal Södragård62852461442128
132Åby63232291437845
211Åkeholm62409501434350
Åsnen
157Åsnen Julöfjorden62817801428340
156Åsnen Kalvsviksfjorden62817001434200
201Åsnens utlopp Hackekvarn62688781435315
105Änghultasjön nedstr fiskodling63345951459455
104Änghultasjöns utlopp63349491459687
111Örken norra delen63361001451500
113Örken södra delen63268001453800
115Örkens utlopp63291781451651