Blog

Äntligen dags för stämma!

Som vi har längtat! Att äntligen få ses fysiskt för en stämma och efterföljande studiebesök vid det utrivna vattenkraftverket i Marieberg. Utrivningen tillgängliggör nya reproduktionsområden samt förstärker effekten av redan genomförda åtgärder i Mörrumsån, med bland annat omlöp förbi Hemsjö Övre och Nedre kraftverk. Det är en åtgärd helt i linje med den nationella planen för miljöåtgärder inom vattenkraft som ger stor miljönytta till ett begränsat bortfall av förnybar elproduktion. Den tillkommande strömsträckan ger nya lek- och uppväxtområden för framtidens lax. Det är ett gemensamt projekt mellan Uniper, Länsstyrelsen i Blekinge län, Sveaskog och Karlshamns kommun. Projektet är även en del av ett större EU-projekt, LIFE Connects.

Plats och tid för stämma:
30 maj kl 9-15
Stiftsgården Södra Hoka, Asarum

Anmälan samt program skickas ut inom kort.