DokumentHär finner du Mörrumsåns vattenråds dokument.

Verksamheten

Verksamhetsplan 2021-2022
2021-09-01 10:36
Informationsbroschyr
2019-12-04 11:21
Bli medlem
2019-05-28 13:33

Möteshandlingar

Stämma 2021
2021-10-06 12:51
Stämma 2020
2020-10-26 11:07
Stämma 2019
2019-06-26 9:44
Stämma 2018
2019-03-04 9:22
Stämma 2017
2019-03-04 9:22
Stämma 2016
2019-03-04 9:22
Stämma 2015
2019-03-04 9:22
Stämma 2014
2019-03-04 9:22
Stämma 2013
2019-03-04 9:22
Stämma 2012
2019-03-04 9:22
Stämma 2011
2019-03-04 9:22
Stämma 2010
2019-03-04 9:22
Extrastämma 2014
2019-03-04 9:22

Yttranden

2022 Vattenmyndigheterna vägledning KMV
2022-03-28 13:35
2021 Vattenmyndigheterna MKN KMV
2021-09-01 10:43
2021 Vattenförvaltning 2021-2027
2021-09-01 10:43
2021 EM Lax vattenuttag Änghultasjön komplettering
2021-09-01 10:41
2021 E.on ledningsgata
2021-09-01 10:42
2020 Vattenuttag Änghultasjön och åtgärder Kvarndammen
2021-09-01 10:39
2020 Häringetorp
2021-09-01 10:40
2020 Förändrad vattenanvändning Braås
2021-09-01 10:38
2019 Vattenuttag EM Lax
2019-06-05 13:08
2018 Åtgärdsprogram Havsnejonöga
2019-03-04 11:10
2018 Sjögull
2019-03-04 11:10
2018 Häringetorp
2019-03-04 11:10
2018 GC Bergunda Kanal
2019-03-04 11:10
2018 Fiskvägar Åsnen
2019-03-04 11:10
2017 Växjösjöarna aluminiumbehandling
2019-03-04 11:10
2017 Promemoria vattenkraft
2019-03-04 11:10
2017 Blekinges regionala vattenförsörjningsplan
2019-03-04 11:10
2016 Ryd ARV
2019-03-04 11:10
2016 Muddring Alvesta
2019-03-04 11:10
2015 Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram
2019-03-04 11:10
2015 Sternö ARV
2019-03-04 11:10

Stadgar

Stadgar
2019-03-04 11:14