Blog

Välkomna till ordinarie föreningsstämma 17 maj 2024 på Mörrum Södra Cell

Mörrumsåns Vattenråd håller ordinarie föreningsstämma fredagen den 17 maj på Mörrum Södra Cell i Mörrum kl 10.00-11.00. På dagordningen finns ordinarie stämmoförhandlingar men dagen inkluderar även presentation av genomförda undersökning av SGS samt information om Södra Cell. Medlemmar ombeds därför avsätta dagen till ca kl 14.00. Dagen är kostnadsfri, lunch/fika ingår men kräver anmälan till kansliet (info@morrumsansvattenrad.se). Handlingar kommer skickas ut mellan sex till tre veckor före (enligt stadgar).

Läs mer om föreningsstämman här. Här hittar du också anmälningsformulär.

Andra nyheter