Ansökan om medlemskap i Mörrumsåns vattenråd

Kommuner, företag, föreningar och privatpersoner är välkomna att engagera sig som medlemmar i Mörrumsåns vattenråd, som verkar för en förbättrad vattenkvalitet i Mörrumsån. Idag finns ett 40-tal medlemmar representerade i vattenrådet, däribland samtliga kommuner i avrinningsområdet, ett tiotal fiskevårdsområdesföreningar, ett flertal små och stora företag längs med ån, intresseorganisationer, privatpersoner, med flera. Vi vill gärna bli flera!

Ansök om medlemskap genom att fylla i formuläret nedan. Välkommen!