Projekt

Sjögull

Översikt

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Sjögull

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Bekämpning av sjögull har i flera år pågått på flera platser i Åsnen och Mörrumsån. Under 2017–2019 samverkade Länsstyrelsen med berörda kommuner, Tingsryd, Alvesta och Växjö, samt med Mörrumsåns vattenråd, i ett gemensamt projekt för att vända den negativa trenden med fortsatt spridning.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten introducerades som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800- talet. Idag är den spridd från Mälaren ner till Skåne och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen, men den finns även i andra mindre sjöar inom länet.

Översikt

Sjögull

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Sjögull

Dokument

Fil Storlek Typ Ändrades senast Ladda ner
Sjögull 2.87 MB PDF 2024-02-09 Ladda ner
Bekämpningsområde sjögull 2.94 MB PDF 2024-02-09 Ladda ner