Projekt

PFAS i fisk

Översikt

De senaste åren har stort fokus varit på miljögiftet PFAS. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och används eller har använts bland annat kläder, stekpannor och brandskum. Med anledning av användandet i brandskum har mångas ögon riktats mot flygplatser och dess närmiljö.

Resultatet av vattenrådets fisken i Helgasjön och Åsnen visar på att uppmätta halter PFOS inte överstiger MKN för PFOS avseende halter i biota, 9,1 ng/g våtvikt.

PFAS i fisk

De senaste åren har stort fokus varit på miljögiftet PFAS. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och används eller har använts bland annat kläder, stekpannor och brandskum. Med anledning av användandet i brandskum har mångas ögon riktats mot flygplatser och dess närmiljö. Växjö Småland Airport har historiskt haft övning med brandskum inom sin fastighet och har idag områden som är förorenade med PFAS. Flygplatsen har ett kontrollprogram där man provtar PFAS i dag-/ytvatten och grundvatten från fastigheten. 2020 provtog Mörrumsåns vattenråd fisk i viken vid flygplatsens dagvattenutsläpp (Tunafjärden) i Helgasjön för att undersöka hur de har påverkats av PFAS och i vilka eventuella mängder. Resultatet jämfördes även med tidigare utredningar gjorda i övriga Växjösjöar. I samband med provtagningen av PFAS provtogs även kvicksilver i matfisk. Under 2021 provtog vattenrådet fisk från andra delar av Helgasjön samt Åsnen. Samtidigt provtog Växjö kommun fisk från samtliga Växjössjöar (Växjösjön, Trummen, Norra Bergundasjön och Södra Bergundasjön). Kommunen provtog även ytvatten från Södra Bergundasjön då detta vatten använda av markägare för bevattning samt så provtog Växjösjöns FVOF även PFAS i kräftor.

Resultatet av vattenrådets fisken i Helgasjön och Åsnen visar på att uppmätta halter PFOS inte överstiger MKN för PFOS avseende halter i biota, 9,1 ng/g våtvikt.
Beräkning av intag av PFAS-ämnen i enlighet med EFSAs nya TVI (tolerabelt veckointag) ger att givet denna högsta påträffade halten PFOS i abborre från Helgasjön så kan man äta ca. en portion abborre var tredje vecka, för att inte överskrida TVI. Från Åsnen kan man äta mer än en portion abborre per vecka utan att överskrida TVI .
För ett barn på 20 kg och portionsstorlek på 100 g så blir det ca 1 gång var sjätte vecka, för att inte överskrida TVI, avseende fisk från Helgasjön.

Livsmedelsverket ger redan råd för dioxiner/PCB och kvicksilver i fisk som syftar till att minska exponeringen för de känsliga grupperna foster och små barn och dessa råd bedömer vi i nuläget vara en bra kompletterande riskreducerande åtgärd för dessa känsliga grupper, även för PFAS-ämnena.

Livsmedelsverket rekommenderar som temporär åtgärdsnivå för egenfångad fisk att man använder miljökvalitetsnormen för fisk, som är satt till 9,1 ng/g för PFOS. Fisk från Helgasjön ligger under denna nivå, men som man ser i beräkningarna så kan man inte äta så mycket av denna fisk för att undvika att överskrida det nya TVI.

Översikt

PFAS i fisk

De senaste åren har stort fokus varit på miljögiftet PFAS. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och används eller har använts bland annat kläder, stekpannor och brandskum. Med anledning av användandet i brandskum har mångas ögon riktats mot flygplatser och dess närmiljö.

Resultatet av vattenrådets fisken i Helgasjön och Åsnen visar på att uppmätta halter PFOS inte överstiger MKN för PFOS avseende halter i biota, 9,1 ng/g våtvikt.

PFAS i fisk

Dokument

Fil Storlek Typ Ändrades senast Ladda ner
PFAS i fisk omgång 2 596.81 KB PDF 2024-02-08 Ladda ner
PFAS i fisk 444.62 KB PDF 2024-02-08 Ladda ner