Projekt

Fosforreduktion i Växjösjöns laguner

Översikt

ProCivitas Privata Gymnasium har tillsammans med Växjö kommun undersökt lagunernas vid Växjösjön förmåga till fosforreduktion.

Fosforreduktion i Växjösjöns laguner

ProCivitas Privata Gymnasium har tillsammans med Växjö kommun undersökt lagunernas vid Växjösjön förmåga till fosforreduktion.

Växjösjön har under en längre period haft övergödningsproblem. För att
minska mängden fosfor i vattenmassan har en mängd åtgärder vidtagits genom åren. En av dessa åtgärder är anläggandet av lagunerna, i vilket fosfor sedimenterar på väg mot Växjösjön.
I ProCivitas rapport kan ni läsa om effektiviteten av lagunernas reningsprocess avseende på fosforrening.

Översikt

Fosforreduktion i Växjösjöns laguner

ProCivitas Privata Gymnasium har tillsammans med Växjö kommun undersökt lagunernas vid Växjösjön förmåga till fosforreduktion.

Fosforreduktion i Växjösjöns laguner

Dokument

Fil Storlek Typ Ändrades senast Ladda ner
Fosforreduktion i Växjösjöns laguner 3.46 MB PDF 2024-02-09 Ladda ner