Projekt

Skolprojekt förskola tema vatten

Översikt

St Mikaels förskola i Växjö har under hösten 2021 haft tema Vatten.
Barnen är väldigt intresserade av digitala verktyg och för att kunna utveckla och fördjupa oss i temat köptes en projektor och dator. Projektorn och andra digitala hjälpmedel ger barnen möjlighet att utforska och pedagogerna kan skapa nyfikenhet för att utforska vidare.

Skolprojekt förskola tema vatten

St Mikaels förskola i Växjö har under hösten 2021 haft tema Vatten.
Barnen är väldigt intresserade av digitala verktyg och för att kunna utveckla och fördjupa oss i temat köptes en projektor och dator. Projektorn och andra digitala hjälpmedel ger barnen möjlighet att utforska och pedagogerna kan skapa nyfikenhet för att utforska vidare.
Exempel som har gjorts:
– projicerat miljöer på väggen, för lek, förstärka/inspirera lärmiljön
– sett filmer/läst sagor med hjälp av projektorn
– mysfaktor genom att visa akvarium
– vattenupplevelse

Möte mellan barn och natur är viktigt för att skapa en hållbar utveckling i samhället. Syftet är att barnen ska skapa en relation till naturen som är hållbar. Vatten har stor betydelse för oss människor därför valde förskolan att arbeta med just tema vatten. Vatten är också ett väldigt intressant material att arbeta med och barnen har visat ett stort intresse för vatten. Vidare kommer förskolan att utnyttja inne och utemiljön för att utforska och skapa, leka och genomföra olika aktiviteter med barnen. De utgår från barnens intressen, erfarenhet och behov.

Reflektion/utvärdering från förskolan

Våran upplevelse av det hela är att barnen visat stort intresse för vatten. De flesta av barnen ville alltid vara med och skapa, hjälpa och var väldigt engagerade i allt. Det vi märkte var att barnen gillade sången ”vattenvisan”. De kunde den utantill redan första veckan vilket vi tyckte var superroligt. Barnen lärde sig många nya begrepp genom att sjunga den. När vi gjorde aktiviteter som var mer lekfulla ville alla vara med. Leka med vatten är alltid roligt. Sen självklart finns det vissa begränsningar för lek inomhus med vatten. Som tur var var hösten här och det regnade ganska mycket. Barnen tog tillfälle i akt och lekte mycket utomhus vilket skapade en stor gemenskap i barngruppen. Vi upplever tidigare att det var ganska mycket små grupper som lekte och vissa lekte själva. Men nu har vi sett att barnen har hittat nya kompisar och nya grupper som de gärna vill leka med. Det är alltid bra med ett tema som styr barnens lärandet. Vi upplever att språket har utvecklats och barnen ställer fler och fler frågor vilket gör att barnen ifrågasätter saker som de tidigare inte har gjort. Ett bra sätt att stödja barnens språkutveckling är att ge dem en riktning som de sedan följer själva i deras takt. Meningen med projektet var att barnen skulle skapa en relation och intressera sig för naturen genom vatten, vilket vi anser att barnen gjort. Genom den här relationen och nyfikenheten till liv har vi förhoppningar om en mer hållbar framtid.

Översikt

Skolprojekt förskola tema vatten

St Mikaels förskola i Växjö har under hösten 2021 haft tema Vatten.
Barnen är väldigt intresserade av digitala verktyg och för att kunna utveckla och fördjupa oss i temat köptes en projektor och dator. Projektorn och andra digitala hjälpmedel ger barnen möjlighet att utforska och pedagogerna kan skapa nyfikenhet för att utforska vidare.

Skolprojekt förskola tema vatten

Dokument