Projekt

Recipientundersökning Åsnen

Översikt

SYNLAB har på uppdrag av Mörrumsåns vattenråd sammanställt limnologiska undersökningar som utförts i Åsnen samt beräknat den externa belastningen av fosfor och kväve på sjöns två huvuddelar (västra Åsnen och östra Åsnen) för att klargöra hur situationen ser ut om man delar upp Åsnen i två delar.

Recipientundersökning Åsnen

SYNLAB har på uppdrag av Mörrumsåns vattenråd sammanställt limnologiska undersökningar som utförts i Åsnen samt beräknat den externa belastningen av fosfor och kväve på sjöns två huvuddelar (västra Åsnen och östra Åsnen) för att klargöra hur situationen ser ut om man delar upp Åsnen i två delar. Den externa belastningen har också fördelats på olika källor i tillrinningsområdet (källfördelning). Reningen av fosfor och kväve i Åsnen har beräknats genom att den externa belastningen har jämförts med transporter ut från sjön.

Översikt

Recipientundersökning Åsnen

SYNLAB har på uppdrag av Mörrumsåns vattenråd sammanställt limnologiska undersökningar som utförts i Åsnen samt beräknat den externa belastningen av fosfor och kväve på sjöns två huvuddelar (västra Åsnen och östra Åsnen) för att klargöra hur situationen ser ut om man delar upp Åsnen i två delar.

Recipientundersökning Åsnen

Dokument

Fil Storlek Typ Ändrades senast Ladda ner
Recipientundersökning Åsnen 6.59 MB PDF 2024-02-09 Ladda ner