Sjögull

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Bekämpning av sjögull har i flera år pågått på flera platser i Åsnen och Mörrumsån. Under 2017–2019 samverkade Länsstyrelsen med berörda kommuner, Tingsryd, Alvesta och Växjö, samt med Mörrumsåns vattenråd, i ett gemensamt projekt för att vända den negativa trenden med fortsatt spridning.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten introducerades som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800- talet. Idag är den spridd från Mälaren ner till Skåne och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen, men den finns även i andra mindre sjöar inom länet.

Sjögull

Sjögull
2019-04-08 13:57
Bekämpningsområde sjögull
2020-01-20 14:09