Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om och ifrån Mörrumsåns vattenråd

Nyheter

En annorlunda höst

Man började hoppas under sommaren att livet skulle återgå till något mer normala förhållanden men även hösten har präglats av corona. Därför blir det först på måndag 2 november som vi har vårt första styrelsemöte. Det kommer att vara ett hybridmöte mellan en fysisk träff och deltagande via Teams för de som vill. På eftermiddagen kommer vi att besöka Boskvarasjön, alla medlemmar är inbjudna att delta.

Under sommaren och hösten har vi arbetat med provtagning av PFAS i fisk från Helgasjön. Resultaten kommer att presenteras här på hemsidan inom kort.

Nu ska jag tvätta händerna igen 🙂

Omställd stämma

Det har varit en annorlunda vår för oss alla. Med anledning av corona-pandemin har årets stämma fått ställas om till att vara mailledes.
Ett studiebesök vid Boskvarnasjön var planerat i samband med stämman. Vi hoppas kunna hålla detta studiebesök efter sommaren istället.

Styrelsen beklagar att det inte blir någon fysik träff i samband med stämman i år. Det är alltid trevligt att ses och höra mer om allas verksamheter. Som sagt kommer vi försöka ordna en eller två medlemsaktiviteter i höst om läget ser annorlunda ut då. Glöm också inte att ni gärna får komma med inspel till projekt som vattenrådet kan stötta, stort som smått. Läs gärna mer under fliken Projekt för att se vilka projekt vi stöttade under 2019. Detta kanske kan inspirera er till nya projektförslag 🙂

LOVA-projekt mot sjögull

Tingsryds kommun har beviljats LOVA-bidrag för fortsatt bekämpning av den invasiva arten sjögull. Mörrumsåns vattenråd medfinansierar projektet för att förhindra spridningen av växten och för att öka kunskapen om problematiken.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten kommer från Centraleuropa och Asien. Den introducerades avsiktligt som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800-talet.

Negativ påverkan
Sjögull konkurrerar ut naturligt förekommande växter och djurlivet påverkas negativt. Vattenkemin förändras genom att sjögull ger en ökad mängd organiskt material och tar upp näring från bottensedimenten som sedan frigörs i vattnet. Täta mattor av sjögull kan förhindra bad, fiske och båttrafik. Växtdelar som slits av när båtar och kanoter passerar flyter iväg och kan ge upphov till nya förekomster nedströms. Sjögull har stor anpassningsförmåga vilket innebär att stora delar av en sjö helt kan växa igen.

Vi måste alla hjälpas åt!
En allmän uppmaning är att vara försiktig och undvika områden med sjögull vid vistelse på sjön eller i dess strandzoner. 

  • Kör inte båt eller paddla kanot genom eller i nära anslutning till kolonier med sjögull.  Lösryckta växtdelar kan flyta iväg och bilda nya kolonier nedströms.
  • Fiska inte i eller nära sjögullsbestånd. Simma inte i bestånden det kan vara farligt eftersom växtligheten är mycket tät. 
  • Växten får inte spridas till andra sjöar eller vattendrag. Flytta inte växten och var försiktig när du flyttar båtar, kanoter, fiskeredskap med mera från ett vatten med sjögull till andra vattenområden. Rengör noga så att inga växtdelar från sjögull flyttas med.
  • Om du har sjögull i din damm får den inte flyttas till andra vattenområden. Hör av dig till Länsstyrelsen i Kronoberg om du vill ha råd och hjälp med att bekämpa växten. 
  • Håll utkik och rapportera nya förekomster till Länsstyrelsen.
Sjögull på sjö
Sjögull på sjö
Sjögull blomma
Sjögull – blomma
Bekämpning Sjögull
Bekämpning Sjögull

Nya projekt under hösten :)

Året börjar lida mot sitt slut men vi i Mörrumsåns vattenråd jobbar på för fullt med våra projekt. I höst har vi stöttat skolungdom vid Pär Lagerkvistskolan för att producera en tidning på engelska. Vår ordförande Nils Posse har intervjuats av en elev där han har berättat om vattenrådet, vårt arbete och betydelse för vattnet. Snart komemr ni att kunna läsa intervjun här på vår hemsida.

Parallellt arbetar vi även med att provta fisk i Helgasjön och analysera den med avseende på PFAS. PFAS är ett ämne som är i hetluften efter upptäckten på i princip alla våra flygplatser runt om i Sverige. PFAS har funnits i brandsläckningsskum och det vi ser idag är till stor del gamla synder. Vi vill veta hur vår fisk kan tänkas ackumulera PFAS. Fortsättning följer kring detta arbetet.

Har du idéer om vilka projekt Mörrumsåns vattenråd skulle kunna driva eller vara projektpartner så kontakta Ida eller Nils (se fliken kontakt).

Nytt projekt – provfiske i Furen och Dansjön

Mörrumsåns vattenråd har beslutat att stödja FVO Dansjön-Furen för att ekoloda och provfiska i sjöarna. Tecknen på obalans i sjöarna har noterats under flera år och sommaren 2019 uppmärksammades algblomning i Furen. Vattenprovet, som togs i Furen, var mycket tjockt och innehöll en monokultur av cyanobakterien Anabaena lemmermannii var. minor.

För att bedöma fiskbeståndens sammansättning i sjöarna kommer en utomstående konsult provfiska samt bedöma om det finns stora mängder braxen/vitfisk i sjöarna. Resultaten tillsammans med tidigare utförd vattenprovtagning och reduktionsfiske ska ge underlag till en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att minska obalansen i sjöarna.

I helgen påbörjades arbetet med att tio nät lades ut med GPS för att i framtiden kunna lägga ut nät på exakt samma ställe. Nätet fick ligga i under natten och vittjades på morgonen. I näten fanns en hel del fisk – gädda, gös, abborre, braxen och mört. Samtliga fiskar som fångats i näten dokumenterades med art, antal, storlek och vikt.

På bilden ovan syns Billy och Bengt-Erik från FVOF när de plockar fisk från näten.

Fortsättning följer och vi ser med spänning fram emot resultaten!

Äntligen höst

Trots det fina vädret så står ändå hösten för dörren! I september kör vi igång med säsongens första styrelsemöte. Fokus på mötet ska vara att finna lämpliga projekt, studiebesök eller vattendragsvandringar.
Har ni något tips på vad Mörrumsåns vattenråd bör arbeta med under hösten så tipsa gärna ida.lidholt@vaxjo.se

Vill ni bli medlemmar eller veta mer om vad vi jobbar med så kontakta ovanstående 🙂