Fosforreduktion i Växjösjöns laguner

ProCivitas Privata Gymnasium har tillsammans med Växjö kommun undersökt lagunernas vid Växjösjön förmåga till fosforreduktion.

Växjösjön har under en längre period haft övergödningsproblem. För att
minska mängden fosfor i vattenmassan har en mängd åtgärder vidtagits genom åren. En av dessa åtgärder är anläggandet av lagunerna, i vilket fosfor sedimenterar på väg mot Växjösjön.
I ProCivitas rapport kan ni läsa om effektiviteten av lagunernas reningsprocess avseende på fosforrening.


Fosforreduktion i Växjösjöns laguner
2021-09-30 9:41