Sjögull

Bekämpning av sjögull pågår på flera platser i Åsnen och Mörrumsån. Länsstyrelsen samverkar med berörda kommuner, Tingsryd, Alvesta och Växjö, samt med Mörrumsåns vattenråd, i ett gemensamt 3-års projekt 2017–2019 för att vända den negativa trenden med fortsatt spridning.

Sjögull (Nymphoides peltata) är en främmande flytbladsväxt, som invaderat våra vatten. Växten introducerades som prydnadsväxt i svenska dammar under slutet av 1800- talet. Idag är den spridd från Mälaren ner till Skåne och utgör ett hot som snabbt koloniserar nya vattenområden. I Kronobergs län har den framförallt etablerat sig i de södra delarna av sjön Åsnen, men den finns även i andra mindre sjöar inom länet.

Sjögull

Sjögull
2019-04-08 12:57