PFAS i fisk

De senaste åren har stort fokus varit på miljögiftet PFAS. PFAS är en grupp på över 4 700 kemikalier som är vatten- och smutsavstötande och används eller har använts bland annat kläder, stekpannor och brandskum. Med anledning av användandet i brandskum har mångas ögon riktats mot flygplatser och dess närmiljö.  
Syftet med undersökningen har varit att utreda om fisk i viken vid Småland Airports dagvattenutsläpp (Tunafjärden) i Helgasjön har påverkats av PFAS och i vilka eventuella mängder. Resultatet har även jämförts med tidigare utredningar gjorda i övriga Växjösjöar.   

Resultatet av fisket 2020 visar på att uppmätta halter PFOS inte överstiger MKN för PFOS avseende halter i biota, 9,1 ng/g våtvikt.
Beräkning av intag av PFAS-ämnen i enlighet med EFSAs nya TVI (tolerabelt veckointag) ger att givet denna högsta påträffade halten PFOS i abborre så kan man äta ca. en portion abborre var tredje vecka, för att inte överskrida TVI.
För ett barn på 20 kg och portionsstorlek på 100 g så blir det ca 1 gång var sjätte vecka, för att inte överskrida TVI.

Livsmedelsverket ger redan råd för dioxiner/PCB och kvicksilver i fisk som syftar till att minska exponeringen för de känsliga grupperna foster och små barn och dessa råd bedömer vi i nuläget vara en bra kompletterande riskreducerande åtgärd för dessa känsliga grupper, även för PFAS-ämnena.

Livsmedelsverket rekommenderar som temporär åtgärdsnivå för egenfångad fisk att man använder miljökvalitetsnormen för fisk, som är satt till 9,1 ng/g för PFOS. Fisk från Helgasjön ligger under denna nivå, men som man ser i beräkningarna så kan man inte äta så mycket av denna fisk för att undvika att överskrida det nya TVI.

För att vidare undersöka PFAS-ämnen i biota bör fler prover tas. För Helgasjön bör prover tas på fler platser för att undersöka PFAS-halten även i andra vikar och mindre påverkade delar av sjön, även om många fiskar dock rör sig över stora delar av sjön. Förslagsvis bör ytterligare prover tas i Åbyviken, Örviken samt i Sandsbroviken/Evedalsviken, sydöst om Hagavik vid Wrangels udde.
Även prov i Åsnen bör tas. Åsnen är mottagare av vatten från såväl Växjö som Alvesta och kan betraktas som vår ”första Östersjö”, dit mycket urbant påverkat vatten avleds. Samtidigt är Åsnen en nationalpark med ett aktivt friluftsliv.

PFAS i fisk

PFAS i fisk omgång 2
2021-11-25 12:47
PFAS i fisk
2021-04-29 9:18