Nyheter

Här hittar du de senaste nyheterna om och ifrån Mörrumsåns vattenråd

Nyheter

Nytt projekt – provfiske i Furen och Dansjön

Mörrumsåns vattenråd har beslutat att stödja FVO Dansjön-Furen för att ekoloda och provfiska i sjöarna. Tecknen på obalans i sjöarna har noterats under flera år och sommaren 2019 uppmärksammades algblomning i Furen. Vattenprovet, som togs i Furen, var mycket tjockt och innehöll en monokultur av cyanobakterien Anabaena lemmermannii var. minor.

För att bedöma fiskbeståndens sammansättning i sjöarna kommer en utomstående konsult provfiska samt bedöma om det finns stora mängder braxen/vitfisk i sjöarna. Resultaten tillsammans med tidigare utförd vattenprovtagning och reduktionsfiske ska ge underlag till en bedömning av vilka åtgärder som behövs för att minska obalansen i sjöarna.

I helgen påbörjades arbetet med att tio nät lades ut med GPS för att i framtiden kunna lägga ut nät på exakt samma ställe. Nätet fick ligga i under natten och vittjades på morgonen. I näten fanns en hel del fisk – gädda, gös, abborre, braxen och mört. Samtliga fiskar som fångats i näten dokumenterades med art, antal, storlek och vikt.

På bilden ovan syns Billy och Bengt-Erik från FVOF när de plockar fisk från näten.

Fortsättning följer och vi ser med spänning fram emot resultaten!

Äntligen höst

Trots det fina vädret så står ändå hösten för dörren! I september kör vi igång med säsongens första styrelsemöte. Fokus på mötet ska vara att finna lämpliga projekt, studiebesök eller vattendragsvandringar.
Har ni något tips på vad Mörrumsåns vattenråd bör arbeta med under hösten så tipsa gärna ida.lidholt@vaxjo.se

Vill ni bli medlemmar eller veta mer om vad vi jobbar med så kontakta ovanstående 🙂