Här finner du Mörrumsåns vattenråds dokument.

Verksamheten

Verksamhetsplan 2019.2020
2019-06-05 14:03
Informationsbroschyr
2019-12-04 12:21
Bli medlem
2019-05-28 14:33

Möteshandlingar

Stämma 2020
2020-10-26 12:07
Stämma 2019
2019-06-26 10:44
Stämma 2018
2019-03-04 10:22
Stämma 2017
2019-03-04 10:22
Stämma 2016
2019-03-04 10:22
Stämma 2015
2019-03-04 10:22
Stämma 2014
2019-03-04 10:22
Stämma 2013
2019-03-04 10:22
Stämma 2012
2019-03-04 10:22
Stämma 2011
2019-03-04 10:22
Stämma 2010
2019-03-04 10:22
Extrastämma 2014
2019-03-04 10:22

Yttranden

2019 Vattenuttag EM Lax
2019-06-05 14:08
2018 Åtgärdsprogram Havsnejonöga
2019-03-04 12:10
2018 Sjögull
2019-03-04 12:10
2018 Häringetorp
2019-03-04 12:10
2018 GC Bergunda Kanal
2019-03-04 12:10
2018 Fiskvägar Åsnen
2019-03-04 12:10
2017 Växjösjöarna aluminiumbehandling
2019-03-04 12:10
2017 Promemoria vattenkraft
2019-03-04 12:10
2017 Blekinges regionala vattenförsörjningsplan
2019-03-04 12:10
2016 Ryd ARV
2019-03-04 12:10
2016 Muddring Alvesta
2019-03-04 12:10
2015 Vattenmyndigheternas Åtgärdsprogram
2019-03-04 12:10
2015 Sternö ARV
2019-03-04 12:10

Stadgar

Stadgar
2019-03-04 12:14